Mobilny BeerWall

BeerWall mobilny to 3, lub 4 kranowa wersja tradycyjnej ściany piwnej, w postaci mobilnego modułu. Do opracowania jego prototypu i wdrożenia do seryjnej produkcji, w znacznej mierze przyczyniły się głosy potencjalnych Klientów, którzy czy to w trakcie imprez targowych, czy przy okazji roboczych kontaktów z nami, sygnalizowali zainteresowanie tego typu rozwiązaniem. Od tradycyjnej ściany piwnej różni go to, że nie musi być montowany na stałe, a także wyposażenie w komorę chłodniczą do przechowywania serwowanego piwa. Funkcjonalność i zasady działania są podobne jak przy tradycyjnym BW.

zakładka BW mobilny
zakładka BW mobilny 2 i galeria główna